Dumblas

Mes, UAB „Biodegra“, kryptingai investavome į dumblo tvarkymo galingumų didinimą ir technologijų pritaikymą pagrįstai tikėdamiesi šios paslaugos paklausos didėjimo.

Visus darbus vykdome vadovaudamiesi LR įsakymais ir reikalavimais. Šių Reikalavimų tikslas – utilizuoti/sutvarkyti dumblą ir reguliuoti nuotekų dumblo naudojimą žemės ūkyje, energetinių kultūrų auginimui bei pažeistų teritorijų rekultivavimui taip, kad nebūtų daromas neigiamas poveikis dirvožemiui, augmenijai, gyvūnams ir žmonėms. Utilizavimas taip pat turi atitikti nuotekų dumblo tvarkymą reglamentuoančius teisės aktus.

Reikalavimuose numatyta, kad tvarkytojas prieš pradedant teikti paslaugas privalo turėti pagal Reikalavimus įformintus tręšimui tinkamus plotus arba kompostavimo aikšteles. Šį reikalavimą įvykdėme įsirengdami kieto pagrindo kompostavimo aikštelę. 

UAB „Biodegra“ šiuo metu didelę dalį investicijų yra nukreipusi į  ūkininkų, su kuriais sudaromos sutartys dėl dirvožemio tręšimo, plėtimosi ratą.

Perdirbant dumblą, technologijoje numatyta vykdyti sekančias priemones:

  • Pasyvus ir aktyvus kvapų neutralizavimas;
  • Brandinimo procesų higienizacija;
  • Priklausomai nuo tolimesnio produkto panaudojimo numatyta galimybė reguliuoti masės higieniškumą, PH, metalų kiekius;
  • Perdirbimo metu gauti galutiniai produktai atitiks jiems taikomus standartus.