Apie mus

Įmonė UAB „Biodegra“ jau 15 metų  vykdo savo veiklą  ir yra atliekų tvarkymo paslaugų lyderė Lietuvoje. Įmonė surenka, perdirba ir tvarko:

  • biodegraduojančias atliekas; 
  • panaudotą maistinį aliejų;
  • pavojingas atliekas;
  • komunalines atliekas;
  • statybines atliekas.

___________________________________________

UAB „Biodegra“ – Lietuvos biodegraduojančių atliekų tvarkytojų asociacijos narė. Savo veiklos srityje bendradarbiauja su Tarptautine atliekų asociacija (ISWA), Europos komposto tinklu (ECN) bei veiklos srities procesus tiriančiais mokslininkais.

Išvystytos logistikos dėka, galime pasiekti bet kurį Lietuvos kampelį. Klientus aprūpiname įvairiais konteineriais, atitinkančiais Europos standartus ir atliekų tvarkymo taisykles.

Mūsų įmonė turi visus leidimus, reikalingus vykdomai veiklai, yra įregistruota Aplinkos apsaugos ministerijos atliekas tvarkančių įmonių registre, o veikloje taikomos technologijos atitinka Europos Sąjungos standartus.

Įmonė, atsižvelgdama į kiekvieno kliento poreikius teikia kokybiškas, savalaikes paslaugas bei rūpinasi aplinkos apsauga ir ekologija.
Įmonės veikla, gamybiniai pajėgumai, leidimai ir licencijos, suteikiančios teisę įmonei vykdyti su atliekų tvarkymu susijusią veiklą.

Leidimai ir licencijos:

  • Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas Nr. T-V.3-3/2014; 
  • Aplinkos ministerijos išduota Pavojingų atliekų tvarkymo licencija Nr. 000525. 

Gamybinius pajėgumus sudaro:

  • Sunkiasvoris ir kitas transportas – 50 vnt;
  • Pakrovikliai, ekskavatoriai – 15 vnt;
  • Smulkintuvai, vartytuvai – 5 vnt.