Naftos produktų / vandens separatorių tepaluotas vanduo

Atliekame užterštų teritorijų (naftos produktais, sunkiaisiais metalais ir kt.) tvarkymo darbus:

  • sudaroma monitoringo programa;
  • parengiamas užterštos teritorijos tvarkymo planas;
  • paimami grunto mėginiai;
  • pagal turimą informaciją nustatomas tvarkymo plotas;
  • nukasamas ir išvežamas užterštas gruntas;
  • paimami grunto mėginiai patikrinimui;
  • gruntas priduodamas specializuotai įmonei;
  • atvežamas ir užpilamas švarus gruntas;
  • teritorija yra planiruojama ir sutvarkoma.