Augalinės kilmės atliekos

Atvežtoms į įmonę atliekoms pirmiausia atliekame atliekų dokumentų (deklaracijų) patikrinimą. Jeigu paaiškėja, kad atvežtos atliekos yra gamybinės, reikalaujame pažymos įrodančios, kad jose nėra sunkiųjų metalų.

Atvežtos atliekos kas kartą yra kruopščiai apžiūrimos. Mums būtina įsitikinti, kad šiose atliekose nėra medžiagų, kurių negalima perdirbti naudojamomis technologijomis arba kurios galėtų užteršti organines atliekas, esančias įmonės teritorijoje.

Žurnale užregistruojama jų atvežimo data, kiekis, rūšis. Patikrinus dokumentus bei atliekas, sveriama, o pirminiame atliekų apskaitos duomenų žurnale įvedami įrašai pagal atliekų deklaraciją. 

Augalinės kilmės atliekos nukreipiamos į augalinės kilmės atliekų kaupimo aikštelę.