Komunalinių atliekų tvarkymas

Surinktas komunalines atliekas į įmonę pristato atliekas surenkančios ir vežančios įmonės, aptarnaujančios gyventojus ir įmones, kuriose susidaro komunalinės atliekos. Atvežtos atliekos įmonėje patikrinamos, ar nėra jose pavojingų medžiagų, padangų. Patikrinimo metu sprendžiama ar atvežtos atliekos yra tinkamos rūšiuoti. Nusprendus atliekas priimti atvežtos atliekos sveriamos ir registruojamos Pirminiame atliekų apskaitos žurnale.

Į apskaitos žurnalą įregistruotos atliekos vežamos į rūšiavimui paskirtą vietą, kur komunalinės atliekos rūšiuojamos rankiniu būdu. Rūšiavimo metu atskiriamas stiklas, spalvotas ir nespalvotas PET, mediena, plastikas, metalas, popierius, biologiškai skaidžios atliekos.

Susidarančios stiklo, spalvoto ir nespalvoto PET, medienos, plastiko, metalo, popieriaus atliekos priduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms, o biologiškai skaidžias atliekos tvarkomos įmonėje kompostavimo būdu.

Šiame albume paveikslėlių nėra.